Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI), Academia de Studii Economice din Bucureşti împlineşte anul acesta un secol de existenţa. Prin efortul, dăruirea şi pasiunea cadrelor didactice, studentilor şi personalului administrativ, ASE este astăzi o universitate de cercetare avansată şi educaţie, acreditată instituţional de către ARACIS cu "grad de încredere ridicat". Această apreciere ne onorează şi, în acelaşi timp, ne obligă să gândim strategii şi programe, prin care să valorificăm tradiţia şi prestigiul de care ne bucurăm în prezent, astfel încât să devenim o universitate competitivă pe plan internaţional. La mulţi ani, Academia de Studii Economice din Bucureşti! La mulţi ani, tuturor absolvenţilor noştri!

Vivat, crescat, floreat!

Mesajul Rectorului ASE şi al Preşedintelui Senatului Universitar

Mesajul Rectorului ASE

Vizualizare toti anii

 • 1912

  Octombrie 1912 - Constituirea comisiei însărcinată să întocmească Proiectul de lege pentru înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI)

 • 1913

  * 29 martie - Aprobarea înfiinţării Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale de către Camera Deputaţilor
  * 3 aprilie - Aprobarea înfiinţării Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale de către Senatul României
  * 6 aprilie - (devenita ziua oficiala a ASE) Promulgarea Legii de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale de către M. S. Regele Carol I, prin Decretul Lege nr. 2978
  * 13 aprilie - Publicare Decretului Lege de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale in Monitorul Oficial nr. 12
  * aprilie - AISCI este subordonat Ministerului Comerţului şi Industriei
  * aprilie - Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Anton Davidoglu, pentru un mandate de cinci ani
  * 1 septembrie - Publicarea Decretului Regal nr. 5948 privind primul Regulament pentru organizarea şi administrarea AISCI în Monitorul Oficial nr. 128
  * 1 noiembrie - Inaugurarea cursurilor la AISCI (698 de studenţi in anul I), la ora 10.00, în amfiteatrul clădirii din Calea Victoriei

 • 1914

  15 octombrie - Începerea celui de-al doilea an universitar.

 • 1915

  * 1 februarie - Angajarea lui Virgil-Traian N. Madgearu ca profesor definitiv
  * 15 februarie - Angajarea profesorilor definitivi: Ion Răducanu, Mihail Paşcanu
  * 20 februarie - Angajarea conferenţiarilor definitivi ai AISCI: Ion N. Angelescu, Ion Gr. Dimitrescu, Eugen Porn, Romulus Ionaşcu

 • 1916

  * 25 ianuarie - Deschiderea cursului Teoria şi tehnica întreprinderii (la anul al III-lea) de către Virgil-Traian N. Madgearu, considerat primul curs de management modern din România şi pionierat în Europa
  * 15 iunie - Angajarea conferenţiarilor definitivi : Emil Brancovici, Vasile Iscu, Constantin Bungeţianu

 • 1917

  Întreruperea cursurilor de la Bucureşti, din cauza Primului Război Mondial

 • 1918

  * februarie - Încheierea mandatului Rectorului Anton Davidoglu
  * februarie - Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Eugen Ludwig
  * 4 februarie - Reluarea cursurilor cu studenţii rămaşi la Bucureşti. Grupul profesorilor de la Bucureşti era format din: Eugen Ludwig, Emil M. Brancovici, Constantin Bungeţianu, Eugen Porn, Ion Tutuc. Pentru a se acoperi sarcinile didactice au fost aduşi şi alţi colaboratori, printre care şi viitorul profesor de drept al AISCI, Andrei Rădulescu, care va deveni preşedinte al Academiei Române în perioada 1946-1948
  * Primii licenţiaţi ai AISCI (doi în vară şi şapte în toamnă)
  * Publicarea primei Dări de seamă, pe anii 1913-1918, făcută de Rectoratul AISCI
  * 22 octombrie - Angajarea ca profesor titular al lui Ion N. Angelescu
  * 25 noiembrie - Înfiinţarea Asociaţiei Studenţilor Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (ASACI), sub preşedinţia de onoare a Rectorului
  * 10 decembrie - Începerea anului universitar, într-un cadru festiv, după Primul Război Mondial, la care Gheorghe Taşcă a ţinut discursul "O lecţie de deschidere"

 • 1919

  * februarie - Încheierea mandatului Rectorului Eugen Ludwig
  * februarie - Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Stanislas Cihoski. Începe o perioadă de stabilitate
  * 12 noiembrie - Se aduc modificări Regulamentului de organizare şi funcţionare a AISCI, introducându-se trei secţiuni : Comerţ, bancă, asigurări; Industrială; Administrare economică, consulară
  * 22 noiembrie - Adoptarea Statutului Asociaţiei Studenţilor Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (ASACI)
  * 1919 - Se înfiinţează primul Birou Comercial, destinat practicii studenţilor, pe lângă Catedra de Contabilitate

 • 1920

  * Deschiderea primului cămin sudenţesc al AISCI, în clădirea din Str. Cuza Vodă nr. 100 (clădirea a intrat în proprietatea AISCI pe 29 martie 1926)
  * 16 iulie - Angajarea ca profesor titular a lui Andrei Rădulescu, profesor de drept, Preşedinte al Academiei Române în perioada 1946-1948
  * 1 septembrie - Înfiinţarea Asociaţiei licenţiaţilor AISCI (ALACI). Asociaţia a fost recunoscută juridic în anul 1928
  * 14 noiembrie - Înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industiale de la Cluj-Napoca

 • 1921

  19 august - AISCI a căpătat dreptul de organizare a doctoratului (prin Legea de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a AISCI, publicată în M. O. nr. 110)

 • 1922

  22 mai - Achiziţia primului teren în Piaţa Romană, necesar construcţiei Palatului AISCI

 • 1923

  * 15 martie Constituirea Asociaţiei Generale a Economiştilor din România. Primul preşedinte a fost Gheorghe Taşcă
  * 2 iunie Regulamentul pentru obţinerea doctoratului la AISCI a fost sancţionat prin Decretul nr. 2498/1923

 • 1924

  * februarie - Încheierea mandatului Rectorului Stanislas Cihoski
  * 12 februarie - Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Ion N. Angelescu
  * 20 martie - Preluarea în proprietate a clădirii din str. N. Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6)
  * 5 aprilie - Angajarea ca profesor titular la AISCI a lui Eftimie Antonescu
  * 18 aprilie - Primul doctor al AISCI (Iosif Gârbacea)
  * 4 mai - Începerea construcţiei Palatului AISCI din Piaţa Romană
  * 30 iunie - Achiziţia de noi terenuri în Piaţa Romană, pentru construcţia Palatului AISCI

 • 1925

  1 iulie - Angajarea conferenţiarilor titulari: Victor Slăvescu şi Ştefan Stănescu

 • 1926

  * 15 noiembrie - Ion N. Angelescu devine Preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România
  * 15 noiembrie - Inaugurarea Palatului AISCI, prin cursul ţinut de profesorul Emil Brancovici, cu tema Tehnica comercială a mărfurilor şi uzanţelor comerciale în decursul veacurilor, în Amfiteatrul I, la ora 1700, cu ocazia deschiderii anului universitar 1926-1927
  * Publicarea documentului Palatul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale - Dare de seamă făcută de dr. Ion N. Angelescu pentru Consiliul de administraţie al instituţiei

 • 1927

  * 15 ianuarie - Se deschide prima cantină studenţească a AISCI, în clădirea din str. Cuza Vodă nr.100
  * 17 noiembrie - Se adoptă unele modificări la Regulamentul de organizare şi funcţionare a AISCI. Apar două niveluri de pregătire: licenţă, de trei ani; doctorat, de cel puţin un an; se modifică secţiunile programelor de licenţă şi conţinutul acestora
  * Introducerea, în anul al III-lea, ca disciplină obligatorie, pentru toate secţiile, a Pedagogiei, "pentru cei care se dedică învăţământului"

 • 1928

  * Publicarea Anuarului Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale , Anul XV (1927-1928)
  * 12 iulie 1928 - Începerea construcţiei Căminului nr. 1, aflat pe actuala stradă Stanislas Cihoski nr. 5

 • 1929

  * februarie - Încheierea mandatului Rectorului Ion N. Angelescu
  * februarie - Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Gheorghe Taşcă
  * 1 martie - Angajarea lui Gromoslav Mladenatz în funcţia de conferenţiar definitiv
  * Introducerea anului preparator (începând cu anul universitar 1929-1930)

 • 1930

  * decembrie - Încheierea mandatului Rectorului Gheorghe Taşcă
  * decembrie - Desemnarea ca rector al AISCI a profesorului Ion Răducanu

 • 1931

  15 decembrie - Angajarea la AISCI a profesorului Nicolae Iorga, la Catedra de Istorie Generală cu dezvoltări asupra Istoriei Contemporane şi Istoriei Diplomatice (pe 4 noiembrie 1931 este recomandat de Ion Răducanu în Consiliul profesoral, Decretul Regal de numire nr. 62 este din 8 ianuarie 1932, care îl titularizează începând cu 15 decembrie 1931)

 • 1932

  * 1 ianuarie - Angajarea ca profesor definitiv a lui Ştefan Stănescu
  * 18 martie - Înfiinţarea Cooperativei studenţilor şi licenţiaţilor AISCI
  * 31 mai - Achiziţionarea terenului şi clădirii din strada Cometa (actuala Căderea Bastiliei) nr 20, de 580,75 m2 (clădirea se afla în curtea fostului Cămin nr. 1 şi, înainte de demolare, clădirea a fost sediul Cooperativei studenţilor şi licenţiaţilor AISCI)
  * 5 iulie - Începerea realizării, de către Cecilia Cuţescu-Storck, a frescei Istoria comerţului românesc, din Aula Magna
  * 15 iulie - Gromoslav Mladenatz devine profesor agregat
  * septembrie - Se adoptă unele modificări la Regulamentul AISCI. Numărul secţiilor se reduce la două: Comercială-industrială; Administrativă. Licenţa are trei ani, funcţionează anul pregătitor, doctoratul are cel puţin un an.

 • 1933

  * 12 ianuarie - Deschiderea activităţii dispensarului medical al studenţilor, în clădirea din strada Nicolae Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6)
  * Publicarea "dării de seamă" : AISCI - 20 de ani de activitate, 1913-1933
  * Introducerea examenului de admitere în anul pregătitor
  * Deschiderea, în colaborare cu Ministerul Instrucţiunii Publice, a cursurile de perfecţionare pentru profesorii liceelor, şcolilor comerciale şi profesionale.
  * 1 noiembrie - Inaugurarea Căminului nr. 1, aflat pe actuala stradă Stanislas Cihoski nr. 5
  * 15 noiembrie - Finalizarea frescei Istoria comerţului românesc, din Aula Magna, realizată de Cecilia Cuţescu Stork
  * noiembrie - Sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări a AISCI, în Aula Magna, înzestrată cu noua frescă Istoria comerţului românesc
  * 12 decembrie - Recepţia frescei Istoria comerţului românesc, din Aula Magna

 • 1935

  * 1 ianuarie - Trecerea AISCI din subordinea Ministerului Comerţului şi Industriei în cea a Ministerului Instrucţiunii Publice (decizia a fost luată în anul 1934, dar trecerea efectivă s-a făcut începând cu anul financiar 1935)
  * iunie-decembrie - Construcţia Clădirii Bibliotecii (plasată pe locul unde se află în prezent holul cu scările mari, din strada Căderea Bastiliei şi care avea lăţimea "intrării studenţilor") - al doilea corp din zona Piaţa Romană
  * 30 noiembrie - Inaugurarea noii Biblioteci, în prezenţa M. S. Regele Carol al II-lea

 • 1936

  * 1 aprilie - Înfiinţarea Seminarului Pedagogic Comercial, gestionat ştiinţific de către AISCI
  * Integrarea anului pregătitor în anii de studii; durata acestora devine patru ani
  * Publicarea "dării de seamă" AISCI - Dare de seamă pe anii de studii 1935-1936 (anul XXIII) întocmită de Rectorat

 • 1937

  * Introducerea bacalaureatului în şcolile superioare comerciale
  * Scoaterea examenului de admitere în anul preparator.

 • 1938

  * 31 mai - Achiziţionarea terenului şi clădirii din strada Cometa (actuala Căderea Bastiliei) nr. 22, de 684 m2
  * 16 august - Adoptarea unui nou Regulament pentru organizarea şi funcţionarea AISCI, promulgat prin Decretul Regal nr. 2764 din 3 august 1938 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 16 august 1938. Regulamentul a intrat în vigoare începând cu anul universitar 1938-1939. Se revine la trei secţiuni: Ştiinţe economice, financiare şi sociale; Administrativă, consulară; Comercială, industrială
  * 1 septembrie - Achiziţionarea terenului şi clădirii din strada Cometa (actuala Căderea Bastiliei) nr. 24, de 1663 m2
  * Introducerea, pe lângă secţiunile de strictă specializare economică existente în AISCI, a secţiunii Pedagogică
  * Publicarea "dării de seamă" AISCI - Un pătrar de veac de muncă (1913-1938)
  * Proiectarea celui de-al treilea corp (pe strada Căderea Bastiliei) al Palatului AISCI, destinat să găzduiască laboratoare, muzee şi birouri comerciale, necesare activităţii practice a studenţilor

 • 1940

  * septembrie - Încheierea mandatului Rectorului Ion Răducanu
  * septembrie - Începerea mandatului de Rector al profesorului Marin I. Mazilescu
  * Refugierea AISCI din Cluj la Braşov. Arhiva ei a fost preluată de către AISCI din Bucureşti
  * 10 noiembrie - Cutremurul din anul 1940
  * 27 noiembrie - Asasinarea de către legionari a profesorilor Virgil Traian N. Madgearu (în pădurea Snagov) şi Nicolae Iorga (în pădurea Strejnic-Ploieşti)

 • 1941

  7 februarie - Încheierea mandatului Rectorului Marin I. Mazilescu

 • 1944

  * ianuarie - Începerea mandatului de Rector al profesorului Victor Slăvescu
  * aprilie - Întreruperea studiilor din cauza celui de-al Doilea Război Mondial; evacuarea studenţilor din cămine
  * iunie - Evacuarea bunurilor, arhivei şi altor documente ale AISCI, împreună cu unii funcţionari, din sediul de la Bucureşti la Şcoala din comuna Ciulniţa, judeţul Muscel
  * 30 septembrie - Închiderea Dispensarului studenţesc din str. N. Filipescu nr. 8 (actualmente Tudor Arghezi nr. 6). Clădirea a fost preluată de Comandamentul armatei URSS
  * 22-23 octombrie - Revenirea activităţii AISCI la Bucureşti, după cel de-al Doilea Război Mondial
  * octombrie - Demisia din funcţia de Rector a profesorului Victor Slăvescu
  * noiembrie - Începerea mandatului de Rector al profesorului Ştefan Stănescu

 • 1945

  * Februarie - Deschiderea anului universitar 1944-1945, după cel de-al Doilea Război Mondial
  * Încheierea mandatului Rectorului Ştefan Stănescu
  * Începerea mandatului de Rector al profesorului Nicolae M. Maxim

 • 1947

  * 2 aprilie - AISCI primeşte oferta de donaţie din partea doamnei Matilda Nanu-Muscel a proprietăţilor din Strada Cihoski nr. 3 şi Piaţa Lascăr Catargiu, nr. 7.
  * înainte de iulie - Încheierea mandatului Rectorului Nicolae M. Maxim
  * înainte de iulie - Începerea celui de-al doilea mandat de Rector al profesorului Marin I. Mazilescu
  * 7 august - Legea 299/1947, de fuzionare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale cu Academia de Studii Cooperatiste.
  * octombrie - După aplicarea Legii 299/1947 de fuziune, AISCI şi-a schimbat numele în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste. Noua structură are două facultăţi: Ştiinţe comerciale; Ştiinţe cooperatiste. Durata studiilor era de patru ani

 • 1948

  * 2 august - Reforma învăţământului din 1948, concretizată prin apariţia Decretului 175 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a RPR
  * Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste (fosta AISCI) şi-a schimbat, prin Decretul 175/1948, numele în Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare (ISEP). ISEP avea următoarele facultăţi: Economie generală (4 ani), Planificare şi administraţie economică (3 ani), Finanţe (3 ani).
  * ISEP pierde dreptul de organizare a doctoratului
  * decembrie - Încheierea mandatului Rectorului Gromoslav Mladenatz

 • 1949

  * Începerea mandatului de Rector al profesorului Vasile Malinschi
  * S-a reînfiinţat Facultatea de Cooperaţie
  * S-a înfiinţat specializarea Contabilitate, la Facultatea de Finanţe
  * S-a înfiinţat specializarea Statistică, la Facultatea de Planificare

 • 1950

  * ISEP a recăpătat dreptul de a acorda titlul de doctor în ştiinţe, adoptând modelul sovietic de organizare. Persoanele care urmau pregătirea doctorală se numeau aspiranzi iar cei care îşi finalizau cu succes teza deveneau candidaţi în ştiinţe.
  * S-a desfiinţat Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare din Braşov.

 • 1951

  * S-a înfiinţat Facultatea de Statistică.
  * S-a înfiinţat Facultatea de Comerţ şi Cooperaţie.
  * Introducerea învăţământului fără frecvenţă, începând cu anul universitar 1951-1952
  * S-a introdus educaţia fizică şi sportul ca disciplină obligatorie în planurile de învăţământ ale ISEP
  * Apariţia primelor cercuri ştiinţifice studenţeşti în ISEP

 • 1952

  * ISEP capătă numele V. I. Lenin
  * Înfiinţarea Institutului de Ştiinţe Statistice, cu secţiile Statistică industrială şi Statistică agrară şi comercială, dotat cu laboratoare de calcul mecanizat şi mecanografic (s-a desfiinţat în anul 1954)
  * Înfiinţarea Institutului de Comerţ exterior (s-a desfinţat în anul 1957)
  * Înfiinţarea specializării Merceologie, în cadrul Facultăţii de Comerţ
  * S-a reintrodus practica de specialitate pentru toţi studenţii.
  * S-a înfiinţat Clubul studenţesc din ISEP

 • 1954

  * Încheierea mandatului Rectorului Vasile Malinschi
  * mai Începerea mandatului de Rector al conferenţiarului Ştefan Arsene
  * Reînfiinţarea Facultăţii de Statistică. Institutul de Statistică s-a desfiinţat
  * Încheierea mandatului Rectorului Ştefan Arsene

 • 1955

  * februarie - Începerea mandatului de Rector al conferenţiarului Mihail Haşeganu
  * Înfiinţarea Facultăţii de Comerţ Exterior. Institutul de Comerţ Exterior a trecut ca facultate în cadrul ISEP

 • 1956

  Înfiinţarea Ateneului studenţesc al ISEP

 • 1957

  * Desfiinţarea Facultăţii de Comerţ Exterior şi trecerea ei ca secţie la Facultatea de Comerţ
  * Durata studiilor la zi a devenit cinci ani, pentru toate facultăţile
  * aprilie - S-a organizat prima ediţie a sesiunii ştiinţifice a cercurilor ştiinţifice studenţeşti din ISEP

 • 1958

  Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare (ISEP) şi-a schimbat denumirea în Institutul de Ştiinţe Economice (ISE). ISE avea următoarele facultăţi : Economie generală, Finanţe-credit şi evidenţă contabilă, Comerţ.

 • 1959

  * ianuarie - Încheierea mandatului Rectorului Mihail Haşeganu
  * 1 februarie - Începerea mandatului de Rector al profesorului Mircea Nicolaescu

 • 1961

  * 1 octombrie - Încheierea mandatului Rectorului Mircea Nicolaescu
  * octombrie - Începerea mandatului de Rector al profesorului Marin A. Lupu

 • 1963

  Înfiinţarea Centrului de Calcul şi Cibernetică Economică, pe lângă Catedra de Calcul Economic şi Statistic

 • 1964

  Înfiinţarea specializării Mecanizarea şi automatizarea calcului economic

 • 1966

  * Începerea construcţiei imobilului Mihai Eminescu, din Bulevardul Dacia nr. 41
  * Înfiinţarea Revistei ASE, Studii şi Cercetări Economice (se editează până în 1974)
  * Înfiinţarea Revistelor ASE, Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, cu varianta în engleză, Economic Computation and Economic Cybernetic Studies and Research (ambele sunt editate şi în prezent, varianta în engleză fiind indexată ISI)
  * S-a trecut la un nou sistem de organizare a doctoratului, renunţându-se la aspirantură

 • 1967

  * Începerea construcţiei imobilelor Virgil Madgearu, din Calea Dorobanţilor nr. 15-17 şi a imobilului din Intrarea Macedonschi nr. 2, destinat Centrului de Calcul
  * Institutul de Ştiinţe Economice (ISE) şi-a schimbat denumirea în Academia de Studii Economice (ASE). ASE avea următoarele facultăţi : Ecomomia producţiei, Calcul economic şi cibernetică economică (nou înfiinţată), Comerţ (cu o nouă secţie: Economia comerţului exterior), Finanţe, Contabilitate, Economie generală
  * S-a înfiinţat specializarea Cibernetică economică

 • 1968

  * Finalizarea construirii imobilului Mihai Eminescu, din Bulevardul Dacia nr. 41
  * Introducerea învăţământului seral, începând cu anul universitar 1968 - 1969

 • 1969

  * Finalizarea construirii imobilului Virgil Madgearu, din Calea Dorobanţi nr. 15 - 17 şi a clădirii din Intrarea Al. Macedonschi nr. 2, destinată Centrului de Calcul
  * Construirea căminelor C1 şi C2 din Compexul Agronomie
  * Dotarea Centrului de Calcul Economic şi Cibernetică Economică cu primul calculator de mare putere din România - IBM 360

 • 1970

  Specializarea Economia agriculturii s-a mutat la Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu , Bucureşti, ca facultatea de Economia agriculturii

 • 1971

  * Se înfiinţează facultatea de Comerţ exterior
  * S-au introdus cursurile postuniversitare în ASE
  * octombrie - Încheierea mandatului Rectorului Marin A. Lupu
  * octombrie - Începerea mandatului de Rector al profesorului Gheorghe Dolgu

 • 1973

  S-a introdus pregătirea militară a studentelor şi s-a înfiinţat catedra de specialitate militară.

 • 1974

  * Reorganizarea nedorită a învăţământului din ASE. Funcţionează, cu alte specializări, facultăţile: Cibernetică economică şi statistică, Comerţ, Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor (din fosta Facultate de Economia industriei), Economie politică şi planificare (din Facultatea de Economie politică), Finanţe-contabilitate (din comasarea facultăţilor de Finanţe şi Contabilitate). Facultatea de Comerţ exterior a fost desfiinţată şi a trecut ca secţie, cu denumirea Relaţii economice internaţionale la Facultatea de Comerţ
  * S-au descoperit unele fraude de la examenul de admiterea în anul I, făcute în perioada 1972-1974. Evenimentul a intrat în folclorul comunităţii universitare cu numele Cutremurul din 1974 de la ASE.

 • 1975

  * Preluarea imobilului "vechi" de învăţământ (corpul B) din strada Mihail Moxa
  * Specializarea Economia agriculturii a revenit de la Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu Bucureşti, ca Facultatea de Contabilitate şi economia agriculturii
  * S-a înfiinţat Oficiul de Calcul de pe lângă Catedra de Contabilitate
  * Sistemul doctoratului s-a închis şi a devenit atent controlat de organele de partid. Au fost ani mulţi în care nu s-a organizat concurs de admitere. Atunci când a existat, s-a cerut avizul de partid pe dosarul candidatului

 • 1977

  Reorganizare dură: din facultăţile Economie politică şi planificare şi Calcul economic şi cibernetică economică se constituie facultatea de Planificare şi cibernetică economică; Secţia Relaţii economice internaţionale se desfiinţează (intră în lichidare). La Facultatea de Comerţ s-a înfiinţat specializarea Economia Serviciilor pentru Alimentaţie Publică şi Turism

 • 1980

  * ianuarie - Încheierea mandatului Rectorului Gheorghe Dolgu
  * mai - Începerea mandatului de Rector al profesorului Ilie Văduva

 • 1981

  Înfiinţarea Revistei Teorie şi practică economică

 • 1985

  * Facultatea de Contabilitate şi economie agrară a devenit secţie în cadrul Facultăţii de Economia industriei şi agriculturii
  * noiembrie - Încheierea mandatului Rectorului Ilie Văduva
  * 3 decembrie - Începerea mandatului de Rector al profesorului Alexandru Puiu

 • 1990

  * februarie - Încheierea mandatului Rectorului Alexandru Puiu
  * Începerea mandatului de Rector al profesorului Constantin Bărbulescu
  * Reorganizarea structurii învăţământului din ASE, ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989. În semestrul al II-lea au funcţionat următoarele facultăţi: Comerţ, Cibernetică, statistică şi informatică economică, Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor, Economia producţiei agricole şi alimentare, Finanţe, bănci, contabilitate. S-au reînfiinţarea facultăţilor de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică şi Economia producţiei agricole şi alimentare. Facultatea de Finanţe-contabilitate şi-a schimbat denumirea în Finanţe, bănci şi contabilitate.
  * Facultatea de Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor şi-a schimbat denumirea în Management.
  * S-a reînfiinţat specializarea Relaţii economice internaţionale, în cadrul Facultăţii de Comerţ
  * S-au înfiinţat specializările Merceologie, Marketing şi Turim-servicii în cadrul Facultăţii de Comerţ
  * S-a înfiinţat Departamentului de ştiinţe economice, cu specializarea Administrarea afacerilor cu predare integrală în limbile engleză şi, respectiv, franceză (ulterior, Departamentul a devenit facultate)
  * Preluarea imobiulului din strada Tache Ionescu de la Ministerul Minelor (ordinul de transfer 138 din 15.10.1990)
  * O nouă organizare a ASE, pe următoarele facultăţi: Management, Finanţe, bănci şi contabilitate, Comerţ, Cibernetică, statistică şi informatică economică, Economia producţiei agricole şi alimentare. Durata studiilor era de cinci ani (la zi) şi şase ani (la seral şi fără frecvenţă). S-a înfiinţat Departamentul de ştiinţe economice , cu două specialzări cu predare integrară în limbile franceză, respectiv engleză

 • 1991

  * 19 aprilie - Înfiinţarea programului MBA Dezvoltarea economică a întreprinderii, în cadrul Institutului Naţional de Dezvoltare Economică (INDE), într-un parteneriat cu CNAM Paris
  * Introducerea învăţământului de lungă şi scurtă durată (colegii)
  * Departamentul de Stiinţe Economice şi-a schimbat denumirea în Departamentul Internaţional de Studii Economice
  * Reînfiinţarea Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale
  * S-a înfiinţat Colegiul Universitar Economic de la Bucureşti

 • 1992

  * Departamentul internaţional de studii economice a devenit Facultatea de Studii economice în limbi străine. La facultate s-a adăugat secţia germană
  * S-a reînfiinţat Facultate de economie generală
  * S-a reînfiinţat secializarea Comerţ în cadrul Facultăţii cu acelaşi nume
  * S-a înfiinţat specializarea Economia mediului, la Facultatea Economia producţiei agricole şi alimentare
  * S-a înfiinţat Colegiul Universitar Economic de la Buzău

 • 1993

  * nouă organizare a învăţământului de lungă durată din ASE, pe următoarele facultăţi: Management, Finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori, Gestiune şi contabilitate, Comerţ, Cibernetică, statistică şi informatică economică, Relaţii economice internaţionale, Studii economice în limbi străine, Economie generală, Economia şi gestiunea producţiei agricole şi alimentare. Durata studiilor era de patru ani (la zi) şi cinci ani (la seral şi fără frecvenţă). Transformările survenite au fost: s-au reînfiinţat facultăţile de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori şi Gestiune şi Contabilitate, prin divizarea Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate; Facultatea de Economia producţiei agricole şi alimentare şi-a schimbă numele în Economia şi gestiunea producţiei agricole şi alimentare
  * S-a introdus învăţământul organizat pe cicluri (module): ciclul I - anii I şi II, trunchi comun; ciclul II - anii III, IV (şi V), specializări
  * ASE a admis studenţi la taxă, în plus faţă de cei finanţaţi de la bugetul de stat
  * S-a înfiinţat programul MBA Româno-Canadian, Managementul afacerilor, în urma semnării unui acord de colaborare între Guvernele României şi Canadei, care a avut ca parteneri ASE Bucureşti şi Université du Québec à MontréalÎnfiinţarea programului MBA de Administrarea afacerilor - Româno-canadian, începând cu anul universitar 1993-1994
  * S-a înfiinţat Scoala de Administrare a firmei (ASEBUSS), care se va desprinde de ASE în anul 1998, devenind unitate de învăţămât privată
  * Preluarea clădirii din strada Calea Griviţei, prin HG 19 din 25.01.1993

 • 1994

  Se introduc studiile aprofundate (un an, după licenţă), începând cu anul universitar 1994 - 1995

 • 1995

  * Preluarea în administraţie a clădirii Nicolae Iorga, din str. Serban Vodă 22-24 (HG 494 din 5.07.1995)
  * Construcţia Căminului D Moxa
  * Au avut loc primele evaluări ale specializărilor, realizate de CNEAA - Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare din România.
  * S-a înfiinţat Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  * S-a deschis "antena" INDE la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti (a funcţionat până în 2003)
  * S-a înfiinţat specializarea Administraţie publică, în cadrul Facultăţii de Management
  * Studiile aprofundate au trecut în categoria studiilor postuniversitare
  * Absolvenţii studiilor de lungă durată pot urma o a doua specializare, fără susţinerea unui examen de admitere
  * Absolvenţii colegiilor pot continua studiile de lungă durată, în urma unui examen
  * Introducerea facilităţii de percepere de către ASE a taxelor pentru admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, reexaminări, repetenţie, repetarea examenelor, inclusiv a celor de licenţă şi absolvire

 • 1996

  * mai - Încheierea Mandatului Rectorului Constantin Bărbulescu
  * mai - Inceperea mandatului de Rector al profesorului Paul Bran
  * Facultatea de Gestiune si contabilitate si-a schimbat denumirea in Facultatea de Contabilitate si informatica de gestiune
  * Programul MBA Romano-Canadian se desfasoara cu noi parteneri: University of Ottawa si HEC Montreal
  * Finalizarea construirii Bazei sportive din str. Stanislas Cihoski nr. 9
  * 15 octombrie - Darea in folosinta a Cantinei Moxa
  * octombrie - Inceperea constructiei Pasarelei dintre cladirea Ion N. Angelescu si Mihai Eminescu, denumita Pasul Bran
  * Inceperea primei modernizari a imodilului Ion N. Angelescu
  * Inceperea consolidarii si modernizarii cladirii Tache Ionescu, dedicata invatamantului postuniversitar (lucrarile s-au finalizat in 2000)

 • 1997

  * Programul Tempus de mobilitati internationale ale studentilor a fost inlocuit de programul Erasmus.
  * Ultima serie a invatamantului seral si fara frecventa, in anul universiatar 1997-1998 (formele intra in lichidare)
  * ASE a devenit Institutie Organizatoare de Doctorat (IOD). Programul de pregatire doctorala era formata din doua etape: programul de pregatire generala si etapa de elaborare a tezei
  * decembrie - Terminarea constructiei Pasului Bran, Pasarela dintre cladirea Ion N. Angelescu si Mihai Eminescu

 • 1998

  * Introducerea, incepand cu anul universitar 1998-1999, a invatamantului la distanta (numit, initial, Invatamant Economic Deschis la Distanta)
  * Introducerea, incepand cu anul universiatar 1998-1999, a sistemului creditelor transferabile - ECTS (European Credit Transferred System) - fiecarui semestru universitar alocandu-i-se 30 de credite; trecerea de la un an la altul era conditinata de acumularea unui numar minim de credit
  * Dobandirea terenului din Belvedere, str. Chibzuintei nr. 2

 • 1999

  * Consolidarea si reproiectarea interioarelor Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5 (anterior fusese camin studentesc si cantina)
  * Construirea Pasarelei dintre cladirea Ion N. Angelescu si Pavilionul Administrativ
  * Inceperea lucrarilor la Caminul A6 Belvedre
  * S-au deschis centrele teritoriale de invatamant la distanta Alexandria, Buzau, Constanta, Deva, Amara (Ialomita), Slatina, Targoviste, Tulcea

 • 2000

  * S-a infiintat Departamentul de Formare Permanenta
  * S-au deschis centrele teritoriale de invatamant la distanta Medias, Braila, Predeal
  * S-au infiintat Colegiile Universitare Economice de la Giurgiu si Calarasi
  * Infiintarea Centrului European Interuniversitar Romano-Bulgar (BRIE) Giurgiu
  * Dobandirea imobilului de la Deva, pentru invatamantul la distanta
  * Se introduc programele de masterat (trei semestre, dupa licenta), incepand cu anul universitar 2000-2001. Se renunta la studiile aprofundate, de doua semestre
  * S-a implementat primul sistem de evidenta automata a situatiei scolare a studentilor - Sistemul de Management Universitar (SMU)

 • 2001

  * Constructia Caminului E Moxa
  * Inceperea construirii imobilului Paul Bran, din str. Mihai Moxa nr. 5-7
  * S-a deschis centrul teritorial de invatamant la distanta Piatra Neamt

 • 2002

  * S-a deschis centrul teritorial de invatamant la distanta Curtea de Arges
  * Prima modernizare a Aulei Magna si a Salii Victor Slavescu
  * A avut loc prima evaluare a programelor de la invatamantul la distanta, de catre CNEAA
  * S-a lansat programul de masterat International Business Informatics, in cadrul BRIE Giurgiu

 • 2003

  * S-a infiintat Facultatea de Marketing
  * Dobandirea imobilului de la Giurgiu, pentru invatamantul la distanta
  * S-au deschis centrele teritoriale de invatamant la distanta Campia Turzii, Calaras, Giurgiu
  * S -au deschis "antenele" INDE la: Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius din Constanta, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

 • 2004

  * Prima modernizare a imobilului de la Giurgiu
  * S-a inregistrat maximul istoric al numarului de studenti ai ASE: 52793
  * Incheierea mandatului Rectorului Paul Bran
  * Inceperea mandatului de Rector al profesorului Ion Gh. Rosca
  * Achizitia imobilului de la Covasna
  * Inceperea reparatiilor capitale la imobilul de la Covasna, cu destinatia invatamant la distanta

 • 2005

  * Darea in folosinta a imobilului Paul Bran, din str. Mihai Moxa nr. 5-7
  * Implementarea procesului Bologna, statuat prin legea nr. 288/2004, care prevedea ca studiile universitare sa aiba trei niveluri: licenta (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani). In anul universitar 2005-2006 s-au reorganizat programele de licenta si mastera. Colegiile intra in lichidare. Programele de masterat de trei semestre intra in lichidare
  * Infiintarea Scolii doctorale a ASE. Studiile doctorale au, incepand cu anul 2005-2006, doua componente: Studii universitare avansate (doua semestre); Program de cercetare stiintifica (patru semestre)
  * Facultatea de Studii Economice cu predare in limbi straine si-a schimbat denumirea in Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine
  * Finalizarea lucrarilor la Caminul A6 Belvedere, mabilarea si darea in folosinta
  * Inceperea executiei de catre Sabin Balasa a frescelor Geneza si Feerie din Sala de lectura Victor Slavescu
  * Inceperea construirii Caminului A7 Belvedere
  * Incheierea reparatiilor capitale de la imobilul din Covasna
  * S-a infiintat Scoala doctorala a ASE

 • 2006

  * Introducerea sistemului intern de evaluare a cadrelor didactice
  * 24 martie - Montarea siglei luminoase www.ase.ro pe cladirea Ion N. Angelescu
  * 20 aprilie - Terminarea executiei de catre Sabin Balasa a frescelor Geneza si Feerie din Sala de lectura Victor Slavescu
  * 27 iulie - Inceperea modernizarii complete a Corpului A (corpul bibliotecii) din Cladirea Ion N. Angelescu
  * 1 octombrie - Infiintarea programului MBA romano – german Managenent antreprenorial

 • 2007

  * Terminarea modernizarii complete a Corpului A (corpul bibliotecii) din Cladirea Ion N. Angelescu
  * 7 mai - Inceperea modernizarii complete a Corpului B (corpul Rectoratului) din Cladirea Ion N. Angelescu, inclusiv Aula, Holul de onoare, Sala Virgil Madgearu
  * 26 noiembrie - Inceperea consolidarii si supraetajarii Bazei sportive
  * Ultimele promotii ale invatamantului de scurta durata (colegiile) – anul universitar 2006-2007
  * Inceperea construirii Caminului A8 Belvedere
  * Terminarea modernizarii Caminelor C1, C2 Agronomie si a spatiilor externe
  * Transformarea imobilului de la Covasna in Centru de conferinte si hotel
  * Inceperea consolidarii, prin metoda izolarii bazei, si modernizarii Cladirii Victor Slavescu, din Calea Grivitei nr. 2-2A. Metoda de consolidare a fost aplicata prima data in Romania
  * Modernizarea Cantinei Moxa

 • 2008

  S-a desfasurat primul proiect european de finantare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
  * martie - Inceperea construirii liftului exterior dintre Pavilionul administrativ si Baza sportiva
  * 28 martie - Inceperea consolidarii, modernizarii si refunctionarii Casei studentilor economisti din str. Frumoasa nr. 31
  * 6 mai - Inceperea lucrarilor pentru realizarea Capelei Ioan Gura de Aur
  * 17 mai - Inceperea construirii Caminului-hotel din strada Occidentului nr. 7
  * august - Inceperea modernizarii Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5
  * 24 septembrie - Realizarea, din marmura de Ruschita, a busturilor Virgil Madgearu si Ion N. Angelescu, din Aula Magna, de catre Adrian Parvu (lucrarile au inceput in 12 mai 2008)
  * 1 octombrie - Terminarea modernizarii complete a Corpului B (corpul Rectoratului) din Cladirea Ion N. Angelescu, inclusiv Aula, dotarea ei cu aparatura si cu ecranul de proiectie, Holul de onoare, Sala Vitgil Magearu
  * Sfintirea Capelei Ioan Gura de Aur
  * octombrie - Terminarea construirii Caminului A7 Belvedere
  * 17 noiembrie - Realizarea Galeriei Rectorilor, de catre conf. dr. Nicolae-Aurel Alexi (lucrarile au inceput in 12 mai 2008)
  * 16 decembrie - Inceperea lucrarilor la Centrul international de conferinte Predeal
  * Revistele Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research si Amfiteatru economic au fost acreditate ISI
  * Reconditionarea bibliotecii din Sala Virgil Madgearu si confectionarea mobilierului adiacent

 • 2009

  * S-a desfasurat al doilea proiect european de finantare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
  * octombrie - Refacerea completa a mobilierului din Aula Magna
  * Terminerea modernizarii Pavilionului administrativ din str. Stanislas Cihoski nr. 5

 • 2010

  * Inceperea consolidarii, modernizarii si refunctionalizarii Corpului C din strada Mihail Moxa nr. 5-7
  * februarie - Infiintarea cantinei cadrelor didactice din str. Stanislas Cihoski nr. 5
  * 27 iulie - Terminarea lucrarilor la Casa studentilor economisti din str. Frumoasa nr. 31
  * Infiintarea Facultatii Administratie si management public
  * S-a desfasurat al proiect european de finantare a burselor doctorale, din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
  * S-au implementat primele doua programe de pregatire postdoctorala, finantate din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, dintre care unul coordonat de ASE..
  * 4 octombrie - Inceperea reabilitarii si modernizarii Bazei sportive, din strada Stanislas Cihoski nr. 9
  * 5 octombrie - Terminarea consolidarii si modernizarii Cladirii Victor Slavescu, din Calea Grivitei nr. 2-2A
  * octombrie - Terminarea construirii Caminului A8 Belvedere
  * Terminarea consolidarii, modernizarii si supraetajarii Bazei sportive
  * Inceperea programelor de tip cercetare postdoctorala

 • 2011

  * Terminarea construirii liftului exterior dintre Pavilionul administrativ si Baza sportiva
  * Introducerea unui nou model al doctoratului, axat, exclusiv, pe cercetare, conform Legii nr.1 /2011, a Educatiei Nationale
  * august - Terminarea lucrarilor la Corpul C din strada Mihail Moxa nr. 5-7
  * Aparitia Legii nr.1 /2011, a Educatiei Nationale, care schimba sistemul de management in universitati, introduce ierarhizarea universitatilor si a domeniilor

 • Prof. univ. dr. PAVEL NASTASE

  2012

  * 4 martie - Încheierea mandatului Rectorului Ion Gh. Rosca
  * 5 Martie : Începerea mandatului de Rector al Prof. univ. dr. PAVEL NASTASE;
  * Reintroducerea Consiliul de Administratie ca structura de conducere a universităţii, revenindu-se la forma de organizare de la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale;
  * Mai: Restructurarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă şi masterat
  * August: Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Majestăţii Sale Regele Mihai I al României;
  * Noiembrie: Academia de Studii Economice din Bucureşti cumpără terenul şi clădirea din Piaţa Romană nr. 7;
  * Decembrie: Reintroducerea examenului de admitere la programele de studii universitare licenţă;

 • 2013

  Centenar A.S.E. - evenimente prilejuite de aniversarea a 100 de ani a A.S.E. Bucureşti

Palatul din Piata Romana


Fresca din Aula Magna


Sabin Balasa la ASE